UCHANGE forandringen starter med dig selv!

 

UCHANGE

UCHANGE – Forandringen starter med dig selv!

UCHANGE er et udtryk for, at forandring starter med individet i centrum. Det skal være vores nysgerrighed,
interesse og lyst, der peger os i en anden retning. UCHANGE er, hvad vi vil – at flere unge får ressourcer nok til
at gennemføre en positiv forandring! Ressourcerne får de igennem:

 • USAFE
 • UPLAY
 • ULEARN
 • UJOBS
 • USPORT

 

USAFE

Tryghed skabes i fællesskab – vil du være med?

Tryghed skaber sammenhæng og øger livsglæden. Vi er med til at skabe trygge rammer
for alle børn og unge. Deres tryghed giver dem vilje og lyst til positiv forandring!

 • StreetTeam
 • Mentoropgaver
 • Tryghedskampagner
 • Sociale relationer

Se hvad USAFE er »

UPLAY

Aarhus, en by for alle – kender du din by?

Mange unge kender ikke de mange kulturelle tilbud, der findes i Aarhus. Derfor er vi med til at bygge bro,
når vi samler de unge og resten af Aarhus til workshops, aktiviteter og events!

 • Kulturelle oplevelser
 • Brobyggende aktiviteter
 • Inklusion og mangfoldighed
 • Social træning

Se hvad UPLAY er »

ULEARN

Læring er i fokus – vil du udvikle dig?

Den personlige udvikling er i fokus fordi positiv forandring også indebærer kompetenceudvikling.
Din udvikling som frivillig i UNGE4UNGE er et fast punkt på vores dagsorden, og her skaber vi et rum til dig!

 • Konflikthåndtering
 • Flertalsmisforståelser
 • Aktiv lytning
 • Uddannelse & opkvalificering

Se hvad ULEARN er »

UJOBS

Vil du også være en del af erhvervslivet?

Et fritidsjob er mere end udelukkende et arbejde. Det er redskaber, værktøjer & erfaring
som du kan bruge – ikke kun nu – men også i fremtiden. Et fritidsjob giver dig flere muligheder!

 • Kontakt til erhvervslivet
 • Jobformidling
 • Jobsamtalen – øvelser og teknik
 • Jobansøgning & CV

Se hvad UJOBS er »

USPORT

Idræt er mere end sved på panden – vidste du det?

Idræt er en kombination af bevægelse, fællesskab, relationer, sundhed, teamwork og følelser.
Igennem sport får vi værktøjer til at kontrollerer vores følelser, og have fokus på vores adfærd.
Derfor er sport meget mere.

 • Fodboldtræning
 • Svømning
 • Adfærd og følelser
 • instruktøruddannelse

Se hvad USPORT er »