i Gellerup med Borgmesteren

Forandringer, muligheder og viljen til at gøre en forskel

UNGE4UNGE fik besøg af Borgmester Jacob Bundsgaard, der gerne ville høre om UNGE4UNGE, de forskellige initiativer og, hvordan det er, at vokse op i området og være ung i Gellerup. Tre unge viste rundt, til hvad der viste sig at blive til en hyggelig gåtur i området. Koordinator, Wamid Hassan indledte med at fortælle om UNGE4UNGE i korte træk. Opstart, historie, aktiviteter og initiativer, men dialogen spredte sig, og alle fik præsenteret og fortalt, hvad og hvorfor det giver mening for dem, at være med i netværket.

Identitetsguides & Innovation

UNGE4UNGEs arbejde strækker sig fra at være i lokalområdet til hele Aarhus, og derfor har man som frivillig rig mulighed for at indgå i de forskellige samarbejdsflader, hvad enten det er som rundering i bybusserne, opsøgende arbejde i området, sportsaktiviteter, kultur eller raphold. Sami, der arbejder som kulturguide fortalte om samarbejdet omkring at skabe gode rammer for børn, der har svært ved at finde deres egen identitet, og har brug for en positiv rollemodel i deres liv, for at lære at begå sig i flere kulturer.

Aspiranter – til søs, luft og i land

Mohammad, der har været med i UNGE4UNGE gennem 7 år fortalte om det omfattende aspirantprojekt, der de seneste to år har været en stor del af netværket -arbejdet med at transformere og skabe gode normer og værdier blandt udsatte unge. Og hvordan netværket i fællesskab kan skabe rummelighed med samtidig lyst og vilje til positiv forandring, ved at inkludere i fællesskabet.

UGIRLS – mere end en pigeklub

Sara afsluttede præsentationen med at fortælle om UGIRLS, der er meget mere end en pigeklub. UGIRLS er et netværk for piger, der nødvendigvis ikke kan eller må være i ordinærer tilbud eller aktiviteter. Her bruges også ung-til-ung logikken, der er gennemgående i netværket.

Afslutningsvis fik vi en is, til at køle ned på. Her var der også mulighed for at diskutere helhedsplanen, de omfattende forandringer og området som helhed. Her var på trods af enkelte delte meninger en positiv forventning til de kommende år.